Mengem Garrigues - Qui som

MENGEM PONENT. VENDA DE PROXIMITAT

La venda de proximitat és la venda de productes agroalimentaris, procedents de la terra o de la ramaderia o bé com a resultat d’un procés d’elaboració o de transformació que els productors o les agrupacions de productors agraris fan en favor del consumidor o consumidora final, directament o mitjançant la intervenció d’una persona intermediària.  La venda de proximitat inclou la venda directa, el productor és el que ven al consumidor final, i la venda en circuit curt, entre el productor i el consumidor hi ha un sol intermediari. El Decret 24/2013, de 8 de gener, regula  l’acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris.

A Mengem Ponent apostem pel productor de proximitat i per això donem visibilitat als productors acreditats amb el segell que atorga la Generalitat de Catalunya per permetre’n la seva identificació.