CONDICIONS PER A LA VENDA ELECTRÒNICA ENTRE MENGEM GARRIGUES I ELS USUARIS

Les presents Condicions per a la venda electrònica regulen el contracte entre MENGEM GARRIGUES SCCL (d’ara endavant MENGEM GARRIGUES) i els usuaris de la web mengemponent.cat.

MENGEM GARRIGUES és una societat domiciliada a la Partida del Secanet sense número de Juneda, a Les Garrigues (25). Pot consultar més dades legals de MENGEM GARRIGUES en l’apartat AVÍS LEGAL de la web.

Condicions generals de contractació

Aquestes condicions generals de contractació junt, en el seu cas, amb les condicions particulars que puguin establir-se, regularan expressament les relacions sorgides entre MENGEM GARRIGUES i els tercers (d’ara endavant “Usuaris”) que contractin els productes i serveis oferts a través d’aquesta web.

Les presents Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que s’estableix en la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació, el Reial decret 1906/1999 pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en desenvolupament de l’article 5.3 de la Llei 7/1998, la Llei 26/1984 General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, la Llei 7/1996 d’Ordenació del Comerç Minorista, el Reial decret llei 14/1999 reguladora de la Signatura Electrònica i quantes disposicions legals resultin d’aplicació.

La utilització i/o l’adquisició de qualsevol dels productes i serveis de la web mengemponent.cat, suposen l’acceptació com a Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les Condicions Generals de Contractació, de les Condicions Generals d’Utilització del Portal així com en el seu cas, a les Condicions Particulars que, en el seu cas, regeixin l’adquisició.

MENGEM GARRIGUES informa que els tràmits per a efectuar l’adquisició de béns i serveis són aquells que es descriuen en les presents condicions generals, així com aquells altres específics que s’indiquin en pantalla durant la navegació, de manera que l’Usuari declara conèixer i acceptar aquests tràmits com a necessaris per a accedir als productes i serveis oferts en el Portal.

Qualsevol modificació i/o correcció de les dades proporcionades pels Usuaris durant la navegació haurà d’efectuar-se segons les indicacions incloses en el Portal.

Productes, serveis i sistema de compra

Els Productes i Serveis oferts en el Portal, juntament amb les seves característiques i preu, apareixeran en pantalla. A part del preu, i abans de confirmar la compra, apareixeran en pantalla el total de les despeses de contractació, així com les despeses d’enviament en el seu cas, que seran sempre per compte del comprador. Els preus indicats en pantalla es mostren en euros i inclouen l’IVA i qualsevol altre impost que fos aplicable i seran en tot moment els vigents, excepte error tipogràfic. Les ofertes estaran degudament indicades en pantalla.

MENGEM GARRIGUES es reserva el dret a decidir a cada moment els productes i serveis que es continguin i s’ofereixin als Usuaris a través del Portal. D’aquesta manera, MENGEM GARRIGUES podrà en qualsevol moment addicionar nous productes i serveis als inclosos en el Portal, entenent-se, tret que es disposi una altra cosa, que tals nous productes i serveis es regiran pel que es disposa en les Condicions Generals en vigor en aquest moment. Així mateix MENGEM GARRIGUES es reserva el dret a deixar de facilitar l’accés, en qualsevol moment i sense previ avís, de qualsevol dels productes i serveis oferts en el Portal.

Per a l’adquisició dels productes i serveis en el Portal, l’Usuari haurà de triar el producte (curs) a comprar i prémer el botó “COMPRAR” i, segons les indicacions recollides en pantalla, emplenar el formulari i enviar-lo a MENGEM GARRIGUES, la qual cosa suposa la lectura i acceptació irrevocable de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals, així com en el seu cas, de les Condicions Particulars existents. La compra s’entendrà efectuada a MENGEM GARRIGUES.

Una vegada efectuada la compra, MENGEM GARRIGUES remetrà per e-mail a l’Usuari un comprovant de la compra. Així mateix, el Client podrà sol·licitar, i MENGEM GARRIGUES l’enviarà, la corresponent factura. El comprovant de compra no tindrà validesa com a factura.

Forma de pagament i lliurament de comandes

El pagament del preu dels béns i serveis comprats i de les despeses d’enviament en el seu cas, els quals apareixeran en pantalla, es podrà realitzar tant mitjançant targeta de crèdit, amb targeta de dèbit o mitjançant Paypal. Per a procedir al pagament, l’Usuari haurà de seguir totes i cadascuna de les instruccions que apareixen en pantalla, proporcionant la següent informació: a) Mena de targeta; b) Número de targeta; c) Data de caducitat o bé d) Així com qualsevol altra que s’exigeixi en pantalla com a sistema de pagament electrònic.

MENGEM GARRIGUES, té instal·lada una passarel·la de pagament de comerç electrònic. Totes les dades proporcionades a aquest efecte són encriptats per a garantir la màxima seguretat dels mateixos i s’allotgen en un servidor segur. Així mateix MENGEM GARRIGUES manifesta que, en cap cas emmagatzema de cap manera les dades proporcionades pels Usuaris a través de la passarel·la de pagament, i que únicament es conserven mentre s’efectua la compra, es realitza el pagament i fins transcorregut el període de desistiment.

MENGEM GARRIGUES s’obliga a lliurar els béns i serveis comprats per l’Usuari.

Incidències i reclamacions

Per a poder comunicar qualsevol incidència o reclamació el client pot posar-se en contacte
 amb Mengem Garrigues a través del correu electrònic: info@mengemponent.cat.

Legislació aplicable i jurisdicció

El contracte actual, es regirà per la legislació espanyola, que se serà aplicable en el no disposat en aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució.

Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Lleida per a resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.