Lo Vilot Farm Brewery és una cooperativa d’agricultores i cerveseres, per lo que els nostres ingredients són de producció pròpia local i ecològica. Tenim certificació en ecològic com a productores i elaboradores del CCPAE C/3938/PE, a més a més treballem amb energies renovables, reciclem o reutilitzem tots els nostres residus, treballem de manera artesanal i cooperativista, donem suport a les empreses locals, a l’economia social i afavorim la inserció laboral, tot per a produir unes cerveses artesanes sostenibles, ja sigui mediambientalment amb l’entorn com socialment amb les persones que les produïm.

Els productes de Lo Vilot